Info om hestene

Fold:
Hestene føres til og- fra fold dagligt. Foldtiden er som udgangspunkt fra kl. 09 til kl. 15.30. der kan forekomme ændringer alt efter vejret. Hestene er opdelt i hopper og vallakker, for at begrænse skader.

Flokdyr:
Heste er flokdyr og behov for at lege og løbe med andre, desværre leger de af og til lidt voldsomt, og kommer til at lave overfladiske skrammer på hinanden, men noget alvorligt er yderst sjældent.
Opstaldningsstedet står ikke til ansvar for hestenes eventuelle skader eller sygdomme.
Der vi altid være lidt uro og lidt rangordenskamp, når en ny hest kommer ind i en flok. Der sættes aldrig den nye hest ind før den har gået et stykke tid på en fold ved siden af flokken, så de kan nå at lære hinanden lidt at kende først.

Sygdom:
I tilfælde af, at hesten virker syg/er kommet til skade, er opstaldningsstedet forpligtet til straks at tilkalde dyrlæge, og samtidig forsøge at komme i kontakt med opstalder.
Opstaldningsstedet er således berettiget til, på opstalders vegne og regning, at tilkalde dyrlæge i akutte skadetilfælde. Dyrlægens honorar skal følgelig betales af opstalder.
Det forventes at opstalder selv kommer og overtager evt. behandling og observation.
Alle hesteejere og- ryttere der færdes på opstaldningsstedet, er forpligtet til at reagere hvis de ser en hest der er syg eller skadet.
Medicinsk behandling eller anden behandling af syg hest påtager opstaldningsstedet sig ikke, medmindre der er indgået en konkret, detaljeret, skriftlig aftale herom.

Smed:
Udgifter til smed og hovpleje dækkes af opstalder. Opstaldningsstedet forbeholder sig ret til at rekvirere smed på opstalders regning, hvis dennes forpligtelser i relation til hesten ikke overholdes.
Opstaldningsstedet står ikke til ansvar for tabte sko.
Hvilken smed opstalder benytter er valgfrit.
Taber hesten en sko skal opstalder prøve at finde den. Skoen kan ligge på folden med sømmene opad, og dermed kan en anden hest træde sømmet op hoven og blive skadet.

Fodring:
Hestene bliver fodret med fuldfoder, tilskudsfoder, lucerne og stråfoder (hø/wrap) 3 gange i døgnet.
Alle heste får også stråfoder på foldene året rundt. Ud over hø og wrap tilbydes også foderhalm hvis det kan skaffes i en god kvalitet. Foderhalmen kan tages frit.
Skal en hest have skyllet høet, er det opstalders ansvar at anskaffe 3 store kurve, og sørge for at de er fyldt, skyllet og klar til fodring hver dag.